Adresa: Puškarićeva ulica 15, 10250 Lučko,
Tel: + 358 1 6530 789
E-mail: hrviseli@hi.t-com.hr
www.hrviseli.hr

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Računovodstvo i knjigovodstvo

Trgovačka društva
upit

vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnik i glavna knjiga, vođenje analitičke evidencije i drugih pomoćnih knjiga , obračun poreza na dodanu vrijednost, obračun plaća,te ugovora o djelu ili autorskog honorara s pripadujućim doprinosima i porezima te sastavljanje potrebnih izvještaja, osnovna sredstva s obračunom amortizacije, robno i materijalno knjigovodstvo, blagajničko poslovanje itd...

Obrt i slobodna zanimanja
upit

Za obrte vodimo knjigu primitaka i izdataka, knjigu prometa te ulaznih i izlaznih računa, popis dugotrajne imovine, obračun plaća, blagajničko poslovanje, materijalna evidencija itd...

Neprofitne organizacije
upit

Svi potrebni izvještaji i knjiženja prema uredbi Vlade o računovodstvu neprofitnih organizacija

Ostale usluge
upit

Izrada svih zakonom predviđenih izvještaja, svakodnevno praćenje stanja obveza za javna davanja prema Poreznoj upravi putem elektroničkog poslovanja, izvještavanje HNB-u o poslovima s inozemstvom, obračun kamata i tečajnih razlika. ostali poslovi po zahtjevu klijenta